آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ تیر- ۱۸ JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۳ شهریور- ۱۴ SepAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰در حال اتمام
۲۰ مهر- ۱۲ OctAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۰ مهر- ۱۲ OctGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19Academic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19General۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10Academic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10General۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۴ مرداد تا ۴ شهریور
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ مرداد تا ۲۶ مرداد
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۱۹ مرداد
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۲۳ مرداد تا ۳۰ مرداد
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۴ و ۲۵ مرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۸ مرداد تا ۱۱ شهریور
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۳۰ مرداد تا ۹ شهریور
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۳۱ مرداد و ۱ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۳۱ مرداد و ۱ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵٫۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۲ شهریور
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۶ شهریور تا ۱۳ شهریور
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Speakingمیثم ارجی۷ و ۸ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۳ شهریور تا ۲۳ شهریور
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۴ و ۱۵ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۴ و ۱۵ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵٫۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Speakingمیثم ارجی۲۱ و ۲۲ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۵ شهریور تا ۸ مهر
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۵ شهریور تا ۸ مهر
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲۷ شهریور تا ۶ مهر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۴ و ۵ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۲ (۸۳.۵۴%) ۹۶ vote[s]