آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۷ تیر- ۱۸ JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۳ شهریور- ۱۴ SepAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آبان- ۲ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲ آذر- ۲۳ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲ آذر- ۲۳ NovGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۱ دی- ۱۱ JanAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۱ دی- ۱۱ JanGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۴ بهمن- ۱۳ FebAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۴ بهمن- ۱۳ FebGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۴ اسفند- ۱۴ MarAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۳۰ فروردین- ۱۸ AprGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳ بهمن ۹۸ , Jan 23Academic۲۲۷,۰۰۰تکمیل شد
۳ بهمن ۹۸ , Jan 23General۲۲۷,۰۰۰تکمیل شد
۸ اسفند ۹۸ , Feb 27Academic۲۲۷,۰۰۰ثبت نام
۸ اسفند ۹۸ , Feb 27General۲۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۱۱ دی تا ۱۸ دی
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۴ دی تا ۲۵ دی
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Listeningمهدی فتحیه۱۹ دی تا ۲۶ دی
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۱۹ دی تا ۲۶ دی
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۳ دی تا ۷ بهمن
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۳ دی تا ۷ بهمن
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۲۸ دی
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲۸ دی تا ۱۲ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۳ بهمن تا ۱۰ بهمن
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۳ بهمن تا ۱۰ بهمن
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۶ هفته ای ۴ مهارتی (آکادمیک)میثم ارجی۱۶ بهمن تا ۲۴ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۱,۴۲۹,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ بهمن تا ۲۶ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 2 فوق فشردهعباس قدس۱ اسفند تا ۸ اسفند
پنجشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۲ (۸۳.۱۶%) ۱۳۳ vote[s]