با توجه به اختلال در تلفن‌های ثابت دفتر ثبت‌نام پروشات، خواهمشندیم در صورت نیاز با شماره همراه پشتیبان ۰۹۳۹۹۰۰۰۸۰۰ تماس حاصل فرمایید.

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ تیر- ۱۸ JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۳ شهریور- ۱۴ SepAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آبان- ۲ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲ آذر- ۲۳ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲ آذر- ۲۳ NovGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۱ دی- ۱۱ JanAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۱ دی- ۱۱ JanGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۴ بهمن- ۱۳ FebAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۴ بهمن- ۱۳ FebGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26Academic۲۲۷,۰۰۰تکمیل شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26General۲۲۷,۰۰۰تکمیل شد
۳ بهمن ۹۸ , Jan 23Academic۲۲۷,۰۰۰ثبت نام
۳ بهمن ۹۸ , Jan 23General۲۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۴ آذر تا ۱۸ آذر
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۴ آذر تا ۱۸ آذر
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۶ آذر تا ۱۳ آذر
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۷ و ۸ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۴ و ۱۵ آذر
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۴ و ۱۵ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۱۶ آذر
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ آذر تا ۲۷ آذر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۲۰ آذر تا ۲۷ آذر
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Speakingمیثم ارجی۲۱ و ۲۲ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۸ و ۲۹ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۳۰ آذر تا ۱۱ دی
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲ دی تا ۱۶ دی
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲ دی تا ۱۶ دی
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۵ دی تا ۱۲ دی
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۵ دی تا ۱۲ دی
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۷ دی
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۱۱ دی تا ۱۸ دی
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۱۹ دی تا ۲۶ دی
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۲ (۸۴.۲۳%) ۱۲۳ vote[s]