صفحه اصلی۱۳۹۷-۲-۳۰ ۱۶:۱۷:۰۹ +۰۴:۳۰

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ فروردین-14 AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-30 JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-30 JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-18 AugAcademic۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-18 AugGeneral۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۱۰ آبان- Nov 1General۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۸ تیر ۹۷ , 19 JulAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ تیر ۹۷ , 19 JulGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , 23 AugAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , 23 AugGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , 4 OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , 4 OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , 20 OctAcademic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۲۸ مهر ۹۷ , 20 OctGeneral۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۱۲ آبان ۹۷ , 3 NovAcademic۱۷۷,۰۰۰در حال اتمام
۱۲ آبان ۹۷ , 3 NovGeneral۱۷۷,۰۰۰در حال اتمام
۲۴ آبان ۹۷ , 15 NovAcademic۱۷۷,۰۰۰در حال اتمام
۲۴ آبان ۹۷ , 15 NovGeneral۱۷۷,۰۰۰در حال اتمام
۲۲ آذر ۹۷ , 13 DecAcademic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۲۲ آذر ۹۷ , 13 DecGeneral۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحی۲۵ و ۲۶ مرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۱ و ۲ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۳ شهریور تا ۱۴ شهریور
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۲۱ شهریور تا ۴ مهر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحی۲۲ و ۲۳ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۵ و ۶ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۷ مهر تا ۱۸ مهر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 2کامیار کباری۱۲ و ۱۳ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۱۹ و ۲۰ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحی۲۶ و ۲۷ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۳ آبان
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۴ آبان
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۱۰ و ۱۱ آبان
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۵ آبان تا ۲۳ آبان
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۴ آبان
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۵ آبان
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحی۱ و ۲ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۸ و ۹ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
4.6 (91.71%) 41 votes