صفحه اصلی۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۶:۱۷:۰۹

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ فروردین-۱۴ AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-۲۴ MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-۲۴ MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugAcademic۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugGeneral۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰در حال اتمام
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰در حال اتمام
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۸ تیر ۹۷ , ۱۹ JulAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ تیر ۹۷ , ۱۹ JulGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , ۲۳ AugAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , ۲۳ AugGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , ۴ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , ۴ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanAcademic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanGeneral۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۶ و ۲۷ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۳ آبان
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۴ آبان
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۱۰ و ۱۱ آبان
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۵ آبان تا ۲۳ آبان
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۴ آبان
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۵ آبان
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۲۶ آبان تا ۱۰ آذر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۱ و ۲ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۸ و ۹ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۵ آذر
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۶ آذر
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲۱ آذر تا ۱ دی
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۹ و ۳۰ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 2کامیار کباری۶ و ۷ دی
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۸ دی تا ۱۹ دی
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۳ دی
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۴ دی
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۰ و ۲۱ دی
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲۲ دی تا ۳ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 2کامیار کباری۲۷ و ۲۸ دی
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۵ (۸۹.۲%) ۵۰ votes