آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۱۱ خرداد- ۱ JunGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۲۷ تیر- ۱۸ JulAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۱۰ مرداد- ۱ AugGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27Academic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27General۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۱۹ و ۲۰ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۲۲ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۳ اردیبهشت تا ۶ خرداد
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۶ و ۲۷ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۶ و ۲۷ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۱ خرداد تا ۸ خرداد
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱ خرداد تا ۱۱ خرداد
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲ و ۳ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۶ خرداد تا ۲۰ خرداد
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۷ خرداد تا ۲۱ خرداد
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۹ و ۱۰ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۹ و ۱۰ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۱۱ خرداد
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۱۸ خرداد تا ۲۹ خرداد
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۸ خرداد تا ۲۹ خرداد
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۰ خرداد تا ۳ تیر
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۳ و ۲۴ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۷ خرداد تا ۱۰ تیر
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱ تیر تا ۱۵ تیر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۳ (۸۶.۲۳%) ۷۷ vote[s]