با توجه به اختلال در تلفن‌های ثابت دفتر ثبت‌نام پروشات، خواهمشندیم در صورت نیاز با شماره همراه پشتیبان ۰۹۳۹۹۰۰۰۸۰۰ تماس حاصل فرمایید.

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ تیر- ۱۸ JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۳ شهریور- ۱۴ SepAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آبان- ۲ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰در حال اتمام
۲ آذر- ۲۳ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲ آذر- ۲۳ NovGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7Academic۲۲۷,۰۰۰تکمیل شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7General۲۲۷,۰۰۰تکمیل شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26Academic۲۲۷,۰۰۰ثبت نام
۵ دی ۹۸ , Dec 26General۲۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ روزه Speakingمیثم ارجی۱۱ و ۱۲ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۱۳ مهر
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۳ مهر تا ۲۴ مهر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۵ مهر تا ۲۹ مهر
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۵ مهر تا ۲۹ مهر
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۱۷ مهر تا ۲۴ مهر
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۸ و ۱۹ مهر
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۸ و ۱۹ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Speakingمیثم ارجی۲۵ و ۲۶ مهر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱ آبان تا ۱۱ آبان
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲ و ۳ آبان
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Speakingمیثم ارجی۹ و ۱۰ آبان
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۳ آبان تا ۲۷ آبان
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۳ آبان تا ۲۷ آبان
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۸ آبان تا ۲۹ آبان
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۱۸ آبان
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۲۲ آبان تا ۲۹ آبان
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۳ و ۲۴ آبان
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۳ و ۲۴ آبان
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۲ (۸۴.۲۶%) ۱۰۸ vote[s]