صفحه اصلی۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۹:۳۳:۱۵

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ فروردین-۱۴ AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-۲۴ MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-۲۴ MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugAcademic۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugGeneral۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۱۱ اسفند- Mar 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۱۱ اسفند- Mar 2General۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۸ تیر ۹۷ , ۱۹ JulAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ تیر ۹۷ , ۱۹ JulGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , ۲۳ AugAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , ۲۳ AugGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , ۴ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , ۴ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebAcademic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebGeneral۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchAcademic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchGeneral۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲۱ آذر تا ۱ دی
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۹ و ۳۰ آذر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 2کامیار کباری۶ و ۷ دی
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۸ دی تا ۱۹ دی
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۳ دی
پنجشنبه ۹ الی ۲۱
۲۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۴ دی
جمعه ۹ الی ۱۹
۲۴۹,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۰ و ۲۱ دی
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲۲ دی تا ۳ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۲ دی تا ۳ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۲۳ دی تا ۲ بهمن
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 2کامیار کباری۲۷ و ۲۸ دی
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۴ و ۵ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۴ و ۵ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۰ بهمن تا ۲۴ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۱۱ و ۱۲ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۳ بهمن تا ۲۴ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۸ و ۱۹ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۸ و ۱۹ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱ اسفند تا ۱۱ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۴ (۸۸.۵۲%) ۵۴ votes