صفحه اصلی۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۱:۰۸:۱۳

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۹ تیر-۳۰ JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugAcademic۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugGeneral۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰تکمیل شد
۱۱ خرداد- ۱ JunAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۱۱ خرداد- ۱ JunGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27Academic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۶ تیر ۹۸ , Jun 27General۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۷ فروردین تا ۲۸ فروردین
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۱۸ فروردین تا ۲۷ فروردین
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۲ و ۲۳ فروردین
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۲ و ۲۳ فروردین
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۶ فروردین تا ۹ اردیبهشت
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۹ و ۳۰ فروردین
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۳ اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۴ اردیبهشت تا ۱۴ اردیبهشت
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۲ و ۱۳ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۲ و ۱۳ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۶ اردیبهشت تا ۳۰ اردیبهشت
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۸ اردیبهشت تا ۲۸ اردیبهشت
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۱۹ و ۲۰ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۲۲ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۳ اردیبهشت تا ۶ خرداد
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۶ و ۲۷ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱ خرداد تا ۱۱ خرداد
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۶ خرداد تا ۲۰ خرداد
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۳ (۸۵.۸%) ۶۹ votes