آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۰ مهر- ۱۲ OctAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۰ مهر- ۱۲ OctGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آبان- ۲ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲ آذر- ۲۳ NovAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲ آذر- ۲۳ NovGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۱ دی- ۱۱ JanAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۱ دی- ۱۱ JanGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۴ بهمن- ۱۳ FebAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۴ بهمن- ۱۳ FebGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۴ اسفند- ۱۴ MarAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۳۰ فروردین- ۱۸ AprAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۳۰ فروردین- ۱۸ AprGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۲۰ اردیبهشت- ۹ MayAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ظرفیت تکمیل
۱۰ خرداد- ۳۰ MayAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۱۰ خرداد- ۳۰ MayGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۴ خرداد- ۱۳ JunAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام
۲۴ خرداد- ۱۳ JunGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مهر ۹۸ , Oct 10General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ آبان ۹۸ , Nov 7General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۵ دی ۹۸ , Dec 26General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳ بهمن ۹۸ , Jan 23Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳ بهمن ۹۸ , Jan 23General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۵ اسفند ۹۸ , Feb 27Academic۲۲۷,۰۰۰لغو شد
۱۵ اسفند ۹۸ , Feb 27General۲۲۷,۰۰۰لغو شد
۴ اردیبهشت ۹۹ , Apr 23Academic۲۲۷,۰۰۰ثبت نام
۴ اردیبهشت ۹۹ , Apr 23General۲۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۶ هفته ای ۴ مهارتی (آکادمیک)میثم ارجی۱۶ بهمن تا ۲۴ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۱,۴۲۹,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ بهمن تا ۲۶ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱ اسفند تا ۸ اسفند
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱ اسفند تا ۸ اسفند
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۳ اسفند تا ۱۴ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ فروردین تا ۲۷ فروردین
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۶ هفته ای ۴ مهارتی (آکادمیک)میثم ارجی۱۶ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۱,۴۲۹,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2 میثم ارجی۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 2 فوق فشردهعباس قدس۱۱ اردیبهشت تا ۱۸ اردیبهشت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۱ (۸۲.۰۵%) ۱۴۶ vote[s]