آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunAcademic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ خرداد- ۱ JunGeneral۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ تیر- ۱۸ JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ مرداد- ۱ AugAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰تکمیل شد
۱۰ مرداد- ۱ AugGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰تکمیل شد
۲۳ شهریور- ۱۴ SepAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ثبت نام
۲۰ مهر- ۱۲ OctGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27Academic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۶ تیر ۹۸ , Jun 27General۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22Academic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۳۱ مرداد ۹۸ , Aug 22General۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19Academic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۲۸ شهریور ۹۸ , Sep 19General۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۰ تیر تا ۲۴ تیر
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۱۳ و ۱۴ تیر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۱۵ تیر
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۱۶ تیر تا ۲۵ تیر
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۱۹ تیر تا ۲۶ تیر
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۹ تیر تا ۲۹ تیر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۰ و ۲۱ تیر
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۰ و ۲۱ تیر
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۴ تیر تا ۷ مرداد
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۳۰ تیر تا ۸ مرداد
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۳۱ تیر تا ۱۴ مرداد
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۲ مرداد تا ۱۲ مرداد
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۳ و ۴ مرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ روزه ایده پردازی در Writingمیثم ارجی۵ مرداد
شنبه ۹ الی ۱۴
۱۳۳,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۱ هفته ای گرامر پیچیده در Writingمیثم ارجی۹ مرداد تا ۱۶ مرداد
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۰ و ۱۱ مرداد
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۰ و ۱۱ مرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۴ مرداد تا ۴ شهریور
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ مرداد تا ۲۶ مرداد
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۳ (۸۶.۰۲%) ۸۳ vote[s]