صفحه اصلی۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۱:۰۸:۱۳

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ فروردین-۱۴ AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-۲۴ MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-۲۴ MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-۳۰ JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugAcademic۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-۱۸ AugGeneral۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۰ آبان- Nov 1General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۵ دی- Jan 5General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۳ بهمن- Feb 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2Academic۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۱۱ اسفند- Mar 2General۲,۷۹۵,۰۰۰برگزار شد
۷ اردیبهشت- Apr 27Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۷ اردیبهشت- Apr 27General۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۸ تیر ۹۷ , ۱۹ JulAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ تیر ۹۷ , ۱۹ JulGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , ۲۳ AugAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , ۲۳ AugGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , ۴ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ مهر ۹۷ , ۴ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ مهر ۹۷ , ۲۰ OctGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۲ آبان ۹۷ , ۳ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۴ آبان ۹۷ , ۱۵ NovGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ آذر ۹۷ , ۱۳ DecGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۰ دی ۹۷ , ۱۰ JanGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۷ , ۱۴ FebGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchAcademic۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۱۶ اسفند ۹۷ , ۷ MarchGeneral۱۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprAcademic۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۲۲ فروردین ۹۸ , ۱۱ AprGeneral۱۷۷,۰۰۰تکمیل شد
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9Academic۱۷۷,۰۰۰ثبت نام
۱۹ اردیبهشت ۹۸ , May 9General۱۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۸ و ۱۹ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۵ و ۲۶ بهمن
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۳۰ بهمن تا ۱۲ اسفند
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱ اسفند تا ۱۱ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲ و ۳ اسفند
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۹ و ۱۰ اسفند
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۹ و ۱۰ اسفند
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۱۳ اسفند تا ۲۷ اسفند
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۱۴ اسفند تا ۲۶ اسفند
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۵ اسفند تا ۲۵ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۳ و ۲۴ اسفند
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۳ روزه Writing Task 2کامیار کباری۵ فروردین تا ۷ فروردین
دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۴۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۳ روزه Speakingمیثم ارجی۸ فروردین تا ۱۱ فروردین
پنجشنبه ، شنبه ، یکشنبه ۹ الی ۱۴
۴۹۷,۰۰۰تکمیل شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۷ فروردین تا ۲۸ فروردین
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Speakingپارمیس احتشامی۱۸ فروردین تا ۲۷ فروردین
یکشنبه و سه شنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۲ و ۲۳ فروردین
پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۲ و ۲۳ فروردین
پنجشنبه و جمعه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2میثم ارجی۲۶ فروردین تا ۹ اردیبهشت
دوشنبه ۱۵ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحیه۲۹ و ۳۰ فروردین
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
۴.۳ (۸۶.۷۷%) ۶۵ votes