صفحه اصلی۱۳۹۷-۲-۳۰ ۱۶:۱۷:۰۹ +۰۴:۳۰

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ فروردین-14 AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-30 JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-30 JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-18 AugAcademic۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مرداد-18 AugGeneral۱,۱۸۰,۰۰۰برگزار شد
۷ مهر- Sep 29Academic۲,۷۹۵,۰۰۰در حال اتمام
۷ مهر- Sep 29General۲,۷۹۵,۰۰۰در حال اتمام
۱۰ آبان- Nov 1Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۱۰ آبان- Nov 1Generel۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15Academic۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15General۲,۷۹۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۸ تیر ۹۷ , 19 JulAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ تیر ۹۷ , 19 JulGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , 23 AugAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱ شهریور ۹۷ , 23 AugGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
12 مهر 97 , 4 OctAcademic۱۲۷,۰۰۰تکمیل شد
12 مهر 97 , 4 OctGeneral۱۲۷,۰۰۰تکمیل شد
28 مهر 97 , 20 OctAcademic۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
28 مهر 97 , 20 OctGeneral۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
12 آبان 97 , 3 NovAcademic۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
12 آبان 97 , 3 NovGeneral۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
24 آبان 97 , 15 NovAcademic۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
24 آبان 97 , 15 NovGeneral۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
22 آذر 97 , 13 DecAcademic۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
22 آذر 97 , 13 DecGeneral۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
20 دی 97 - 2019 , 10 JanAcademic۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
20 دی 97 - 2019 , 10 JanGeneral۱۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningمهدی فتحی۲۵ و ۲۶ مرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
397,000برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Readingکامیار کباری۱ و ۲ شهریور
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
397,000برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writing Task 2کامیار کباری۳ شهریور تا ۱۴ شهریور
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
397,000برگزار شد
کارگاه 2 هفته ای Writing Task 2کامیار کباری21 شهریور تا 4 مهر
شنبه و چهارشنبه 16 الی 20
397,000تکمیل شد
کارگاه 2 روزه Listeningمهدی فتحی22 و 23 شهریور
پنجشنبه و جمعه 10 الی 18
397,000برگزار شد
کارگاه 2 روزه Readingکامیار کباری5 و 6 مهر
پنجشنبه و جمعه 10 الی 18
397,000تکمیل شد
کارگاه 2 هفته ای Writing Task 2کامیار کباری7 مهر تا 18 مهر
شنبه و چهارشنبه 16 الی 20
397,000ثبت نام
کارگاه 2 روزه Writing Task 2کامیار کباری12 و 13 مهر
پنجشنبه و جمعه 10 الی 18
397,000تکمیل شد
کارگاه 2 روزه Readingکامیار کباری19 و 20 مهر
پنجشنبه و جمعه 10 الی 18
397,000ثبت نام
کارگاه 2 روزه Listeningمهدی فتحی26 و 27 مهر
پنجشنبه و جمعه 10 الی 18
397,000ثبت نام
کارگاه 1 روزه Writing Task 1 - Academicکامیار کباری3 آبان
پنجشنبه 9 الی 21
297,000ثبت نام
کارگاه 1 روزه Writing Task 1 - Gereralکامیار کباری4 آبان
جمعه 9 الی 19
249,000ثبت نام
صفحه اصلی
4.5 (90.81%) 37 votes